Izjava kompanije Europapaier dunav o zaštiti privatnosti podataka

Zaštita vaše privatnosti nam je veoma važna, naročito ako koristite našu internet stranicu. Stoga vam kroz ovu Izjavu o zaštiti privatnosti podataka pružamo sveobuhvatne informacije o tome koje od vaših podataka o ličnosti obrađujemo kada koristite naše onlajn usluge i na koji način mi (kao kontrolor) štitimo te podatke. Podaci se obrađuju na osnovu važećih zakonskih propisa.

Rukovalac podataka:  Europapier Dunav d.o.o.

Ovlašćeno lice rukovaoca: Vladimir Pindović 011/655 72 59

Koordinator:Kemal Hadžidedić

 

 1. Poseta našoj internet stranici
   

Kada posećujete našu internet stranicu ili našu veb prodavnicu, nijedan od vaših podataka o ličnosti se ne čuva na našim veb serverima bez vaše izričite saglasnosti za to. Međutim, privremeno čuvanje dnevničkih datoteka i „kolačića“ je korisno u cilju omogućavanja boljeg korišćenja naše veb stranice ili naše veb prodavnice; upravo zbog toga vam tražimo saglasnost na našem veb sajtu. Tu nam saglasnost ne morate dati i moći ćete da koristite veb sajt i bez davanja te saglasnosti; u određenim slučajevima, međutim, može se dogoditi da nećete biti u mogućnosti da u potpunosti koristite naš veb sajt.

 

 1. Saglasnost za čuvanje i korišćenje dnevničkih datoteka i za korišćenje „kolačića“

 

 1. Ako date izričitu saglasnost za čuvanje i korišćenje dnevničkih datoteka i za korišćenje „kolačića“, naši veb serveri će privremeno čuvati podatke o svakom pristupu veb sajtu u dnevničkoj datoteci. Na taj način se prikupljaju i čuvaju sledeći podaci:

 

  • IP adresa kompjutera koji upućuje zahtev za prijavljivanje,
  • datum i vreme pristupa,
  • naziv i URL preuzete datoteke,
  • količina prenetih podataka,
  • informacija o tome da li je zahtev bio uspešan (šifra HTTP statusa),
  • informacije o pregledaču i operativnom sistemu koji se koriste,
  • veb sajt sa koga pristup potiče.

 

Pravna osnova za čuvanje ovih podataka je naš legitiman interes, pošto ti podaci, naročito, služe za svrhu pravilnog funkcionisanja servera i bezbednosti sistema (član 6, stav 1, stavka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Štaviše, ako date pristanak za navedeno, naš veb sajt osim toga koristi „kolačiće“ (za dodatne informacije videti Politiku o „kolačićima“ u nastavku).

Prikupljeni podaci se obrađuju za potrebe omogućavanja korišćenja veb sajta (uspostavljanje veze), bezbednosti sistema, tehnološke administracije mrežne infrastrukture i za svrhu anonimizovane, statističke evaluacije korišćenja i optimizacije našeg prisustva na internet mreži.

Prikupljeni podaci se čuvaju najviše 38 meseci.

U ovom kontekstu bismo želeli da istaknemo da ćemo IP adrese evaluirati isključivo interno, odnosno u slučaju napada na našu mrežnu infrastrukturu.

 1. Podaci koji se čuvaju kada pristupite lokaciji na kojoj smo prisutni na mreži će biti otkriveni trećim licima isključivo ako imamo obavezu da to uradimo po zakonu ili na osnovu sudske odluke, ili ako je takvo obelodanjivanje neophodno za svrhu dokazivanja prava i krivičnog gonjenja u slučaju napada na našu internet infrastrukturu. Podaci se ne otkrivaju u druge svrhe, ni nekomercijalne, ni komercijalne.

 

 1. U pogledu sačuvanih dnevničkih datoteka, mi ne izvršavamo sve aktivnosti obrade na sopstvenim elementima, već se u tom pogledu oslanjamo na podršku pažljivo odabranih i pouzdanih partnera (odnosno obrađivača), odnosno ITBH i elemenata društva New Media Solutions GmbH. Pomoću odgovarajućih i najmodernijih tehničkih i organizacionih mera ovi obrađivači osim toga obezbeđuju bezbednost vaših podataka. Našim partnerima nije dozvoljeno da koriste podatke o ličnosti koji su im dostavljeni u bilo koje druge svrhe osim onih za koje su im ti podaci dostavljeni.

 

Osim toga, ako gledate video koji je ugrađen u naš veb sajt preko softverskog dodatka za Youtube, vaši podaci o ličnosti će biti preneti kompaniji Google Inc. koje ima sedište u Sjedinjenim Američkim Državama. Kompanija Google Inc. je sertifikovana u skladu sa Ugovorom o zaštiti podataka između Evropske unije i SAD. Ovaj je sertifikat dostupan preko sledećeg linka: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

 1. Politika o „kolačićima“
   

Ako ste dali izričitu saglasnost za čuvanje i korišćenje dnevničkih datoteka i za korišćenje „kolačića“ kada posećujete naš veb sajt, naš veb sajt će koristiti „kolačiće“ u nekoliko prilika osim onih koje su navedene u klauzuli A. Njihova svrha je da se učini da naše prisustvo bude efikasnije i bolje prilagođeno korisnicima. „Kolačići“ su male tekstualne datoteke koje pregledač skladišti na vašem računaru. Podaci se prikupljaju i čuvaju isključivo u anonimizovanom ili pseudonimizovanom obliku.

 

Nakon prvog kontakta sa veb prodavnicom, generišu se sledeći „kolačići“ na korisničkom terminalu:

pre prijavljivanja:

• language (jezički parametar) = važi do kraja sesije,

• routeid (parametar za raspoređivanje opterećenja) = važi do kraja sesije.

Nakon prijavljivanja:

• sid (parametar sesije) = važi do kraja sesije,

• sid key (parametar sesije) = važi do kraja sesije.

Nakon pristupa veb prodavnici i/ili veb sajtu, servis Google Analytics će podesiti sledeće „kolačiće“:

 • _ga: (Google parametar), sa životnim ciklusom od 2 godine,
 • _gid: (Google parametar), sa životnim ciklusom od 24 časova,
 • _gat: (Google parametar), sa životnim ciklusom od 10 minuta.

 

U svom pregledaču možete definisati podešavanja za to da li se „kolačići“ mogu podešavati ili ne. Odgovarajućim podešavanjem, možete sprečiti podešavanje „kolačića“; međutim, želeli bismo da istaknemo da u tom slučaju možda nećete moći da u potpunosti koristite sve funkcionalnosti našeg veb sajta.

 

 1. Korišćenje servisa Google Analytics 


Ovaj veb sajt koristi Google Analytics, servis za analizu veba kompanije Google Inc.

Servis Google Analytics takođe koristi „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se skladište na vašem računaru i koji omogućavaju analiziranje načina na koji koristite ovaj veb sajt. Ove informacije o načinu na koji koristite ovaj veb sajt koje se generišu putem „kolačića“ (uključujući vašu IP adresu) će biti prenete na neki od servera kompanije Google u SAD i tamo će biti čuvani. Kompanija Google će koristiti ove informacije za evaluaciju načina na koji koristite ovaj veb sajt, za pripremu izveštaja o aktivnostima veb sajta za operatore tog veb sajta i za pružanje dodatnih usluga u vezi sa korišćenjem ovog veb sajta i interneta. Kompanija Google će osim toga, po potrebi, preneti te informacije trećim stranama, pod uslovom da je to neophodno po zakonu i u meri u kojoj treće strane obrađuju te podatke u ime kompanije Google. Kompanija Google ni u kom slučaju neće povezivati vašu IP adresu sa drugim podacima koje čuva ta kompanija.

Postavljanje „kolačića“ možete sprečiti odgovarajućim podešavanjima u svom pregledaču; mi međutim napominjemo da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti da koristite sve funkcionalnosti ovog veb sajta. Osim toga, možete sprečiti da kompanija Google pribavlja prikupljene podatke i da ih obrađuje tako što ćete preuzeti i instalirati odgovarajući softverski dodatak za pregledač sa sledećeg linka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dodatne informacije o uslovima korišćenja i odredbama o zaštiti privatnosti podataka kompanije Google dostupne su na sledećim linkovima:

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=de

https://www.google.de/intl/de/policies/

Kompanija Google Inc. je sertifikovana u skladu sa Ugovorom o zaštiti privatnosti podataka između EU i Sjedinjenih Država. Ovaj sertifikat je dostupan preko sledećeg linka: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Dodatne informacije u vezi sa delom veb sajta za prijavljivanje

Ako koristite deo našeg veb sajta za prijavljivanje, dajete saglasnost da jedinstveni identifikator korisnika (u daljem tekstu: „identifikator“) za naš veb sajt bude prenet na elemente. Ovaj identifikator sam po sebi predstavlja podatak o ličnosti samo kada je u kombinaciji sa vašim podacima koji se čuvaju na ovom veb sajtu (korisnički profil). Podaci koje prikupljaju elementi se kombinuju sa vašim profilom u celini ili u određenom delu. Na serverima elemenata se preko ovog identifikatora ne može uspostaviti nikakva direktna veza sa vama; na servere elemenata se ne prenose podaci o ličnosti.

 

 1. Veb prodavnica
   
 1. Ako kreirate korisnički profil na našem veb sajtu ili uputite porudžbinu preko naše veb prodavnice, od vas će se tražiti da unesete podatke o ličnosti u onlajn obrasce. I informacije i/ili podaci koje unesete, i podaci koji su rezultat obrade vaše porudžbine, a naročito
  • broj porudžbine i status porudžbine,
  • informacije o isporuci (datum, način slanja, adresa za isporuku, itd.),
  • imejl

se moraju uneti za potrebe obrade ugovora koji se sa vama zaključuje.

Pomenuti podaci se čuvaju tokom perioda od 3 godine.

 

 1. Vaši podaci o ličnosti se ne povezuju i ne sinhronizuju sa drugim podacima, već se koriste isključivo za usluge koje vi tražite. Mi bez vaše izričite saglasnosti za to ne koristimo vaše podatke ni u marketinške, niti u svrhe istraživanja tržišta, kao ni za potrebe istraživanja javnog mnjenja.

 

 1. U cilju upravljanja ugovornim odnosom sa vama, vaši podaci će biti otkrivani kategorijama primaoca navedenim u spisku koji sledi, naročito u sledećim slučajevima:

 

a) Podaci se uvek otkrivaju špediteru kome mi naložimo da isporuči robu. Otkrivaju se samo oni podaci koji su neophodni za otpremanje robe.

 

b) Direktna isporuka

Ako su vaši podaci o ličnosti otkriveni putem dostavljanja tih podataka obrađivaču podataka, ti se podaci mogu koristiti isključivo za svrhu za koju smo ih mi dostavili. Naši obrađivači osim toga čuvaju bezbednost vaših podataka primenom odgovarajućih i najmodernijih tehničkih i organizacionih mera.

 

 1. Pružanje navedenih podataka je neophodno za zaključivanje ugovora, u suprotnom nećemo moći da obradimo vašu porudžbinu. Ako nam ne pružite pomenute podatke, ugovor neće biti zaključen.

 

 1. Bilten
   
 1. Mi koristimo vaše podatke o ličnosti koje smo pribavili u okviru poslovnog odnosa sa vama kako bismo vam slali elektronski bilten sa komercijalnim sadržajem u reklamne svrhe. Osim toga, ako ste dali izričitu saglasnost za primanje biltena, mi vam možemo slati elektronski bilten. Podaci pruženi tokom prijavljivanja na bilten se koriste isključivo za slanje biltena. Prijavu na bilten možete prekinuti u bilo kom trenutku putem opcije za odjavljivanje koja je sadržana u biltenu, ili preko sledećeg linka: viscom@europapier.rs

 

Mi ćemo čuvati podatke koje smo od vas prikupili u ovu svrhu isključivo tokom perioda tokom koga vi primate bilten i sve dok ne opozovete saglasnost koju ste nam dali za primanje biltena.

 

 1. Ne postoji ni zakonska, ni ugovorna obaveza u pogledu pružanja podataka za prijem biltena, i to osim toga ne predstavlja ni zahtev za zaključivanje ugovora. Stoga ne postoji obaveza da se ovi podaci dostave, kao ni obaveza da se da pristanak za primanje biltena. Pravna osnova za primanje biltena je isključivo saglasnost koju vi date (član 6, stav 1, stavka a) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko ne date saglasnost, bilten vam nećemo slati.

 

 1. Prava lica na koja se podaci odnose
   

Osim toga, navode se upućivanja na sledeća prava data licima na koja se podaci odnose prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka u pogledu obrade podataka o ličnosti koja se odnosi na ta lica:

 • pravo na informisanje od strane kontrolora u vezi sa podacima o ličnosti koji se odnose na lice na koje se podaci odnose u skladu sa članom 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na ispravku podataka u skladu sa članom 16. Opšte uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na brisanje podataka u skladu sa članom 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na ograničenje obrade podataka u skladu sa članom 18. Opšte uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 20. Opšte uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na ulaganje prigovora na obradu u skladu sa članom 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

 

Osim toga, lica na koja se podaci odnose takođe imaju pravo da podnesu pritužbe organu nadležnom za zaštitu podataka. U tom pogledu, navodimo i upućivanje na veb sajt organa za zaštitu podataka koji je dostupan preko sledećeg linka :  www.europapier.rs

 

 1. Linkovi ka drugim pružaocima usluga

 
Naš veb sajt može sadržati linkove ka drugim pružaocima usluga i linkove ka društvenim medijima na kojima smo prisutni. Ova Izjava o zaštiti privatnosti podataka važi samo za veb sajtove i usluge koje su naše vlasništvo i kojima mi upravljamo. Mi nemamo uticaja na spoljne linkove koji se pojavljuju zbog usluga koje mi pružamo. Mi ne snosimo odgovornost za to da li pružaoci usluga ili operatori platformi društvenih medija poštuju zakonske propise o zaštiti podataka. 

 

 1. Tehnička zaštita podataka


Mi preduzimamo tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka kako bismo zaštitili vaše podatke koje obrađujemo od slučajnih ili namernih manipulacija, gubitaka, uništenja ili neovlašćenog pristupa. Redovno unapređujemo bezbednosne mere koje primenjujemo, u skladu sa tehnološkim napretkom.

 

 1. Važenje i najnovija verzija Izjave o zaštiti privatnosti podataka


Ova Izjava o zaštiti privatnosti podataka je neposredno primenjiva i njome se zamenjuju sve prethodne izjave o zaštiti privatnosti podataka. Mi zadržavamo pravo na izmenu ove Izjave o zaštiti privatnosti podataka ukoliko smatramo da je to neophodno i/ili primereno.