Magacin

 Sa preko 50 skladišta širom regiona gde smo zastupljeni, Europapier ima kapacitet da skladišti više od 150.000 paleta ukupno. Većina naših skladišta je u mogućnosti da priprema i skladišti robu za klijente na osnovu posebnih zahteva kao što su sortiranje, obeležavanje ili pakovanje. Takodje, neka naša skladišta su opremljena i mašinama za sečenje, čime klijentima pružamo dodatnu vrednost i isporuku papira u odgovarajućem formatu. Podrazumeva se da su svi naši objekti optimalno prilagodjeni skladištenju papira kako bi obezbedili da papir do Vas stigne u savršenom stanju.


Distribucija

Europapier nudi sveobuhvatne usluge distribucije u svim zemljama sa standardnim rokom isporuke sledećeg dana. Za klijente koji se nalaze u glavnim gradovima, nudimo takodje nekoliko mesta isporuke u istom danu kako bismo obezbedili isporuku na vreme. Koristimo sopstveni vozni park sa kamionima ili partnera koji saradjuje sa iskusnim i pouzdanim kompanijama za transport kako bi obezbedili blagovremenu isporuku i isporuku robe u savršenom stanju. Kao dodatnu uslugu, nudimo klijentima uslugu tzv. kancelarijske isporuke i saradjujemo zajedno sa klijentima u pronalaženju transportnih rešenja za klijente sa posebnim potrebama koje nisu obuhvaćene našom standardnom mrežom.