ODBOR I MENADŽMENT

Korporativna struktura Europapier Grupe reflektuje potpunu posvećenost našim klijentima. Sa visoko stručnim i motivisanim timom u 13 zemalja, naša medjunarodna mreža omogućava organizaciju prodaje uz istovremenu podršku koja je neophodna na lokalnim tržištima. Dodatnu podršku pružaju odeljenja za upravljanje nabavkama i proizvodima i korporativne usluge na nivou Grupe.

Molimo Vas da se sa bilo kojim pitanjima ili sugestijama u vezi sa medjunarodnom grupom ili zavisnim društvima u centralnoj ili istočnoj Evropi obratite sledećim osobama za kontakt:

Naša organizovana medjunarodna mreža stoji Vam na raspolaganju dok istovremeno naši prodajni timovi pružaju usluge na lokalnom nivou, na Vašem jeziku i uz odlično razumevanje i poznavanje Vaših poslovnih potreba

DIREKTOR

Dragutin Ilić

generalni direktor

Prikaži više

PRODAJA I MARKETING

Novko Lolić

menadžer prodaje i marketinga visual communication

Prikaži više

Ana Džuverović

menadžer prodaje i marketinga paper & packaging

Prikaži više

Bojan Golić

menadžer higijene

Prikaži više

FINANSIJE

Vladimir Pindović

menadžer finansija

Prikaži više

NABAVKA

Sanja Kantar

mendazer nabavke

Prikaži više

LOGISTIKA

Danijel Domijan

menadžer logistike

Prikaži više