KREIRAJTE SOPSTVENU BUDUĆNOST!

Da biste izračunali ekološku uštedu (npr. mali otisak CO2) na našem ekološkom papiru, možete koristiti neki od kalkulatora u daljem tekstu.

Mohawk Ekološki kalkulator 

Sve što je potrebno je da unesete nekoliko parametara kao npr: koliko Vam je papira potrebno za projekat, stepen reciklaže posle krajnjeg korisnika, da li je papir sjajan ili mat, itd. Rezultat će da prikaže ekološku uštedu u skladu sa parametrima koje ste prethodno uneli, što Vam omogućava da izaberete odgovarajući ekološki papir za Vaš projekt.

KALKULATOR EKOLOŠKOG PAPIRA

Ovaj alat će Vam pomoći da shvatite prednosti boljeg izbora papira. Kalkulator papira pokazuje uticaj različitog papira na životnu sredinu tokom njegovog celokupnog životnog ciklusa.

Smanjivanjem količine papira, povećavanjem udela recikliranog materijala i drugim poboljšanjima, možete sačuvati drveće, vodu i energiju i smanjiti zagadjenje i količinu čvrstog otpada.

Napravite izveštaj koji je lak za čitanje i razumevanje, kako biste pomogli Vašoj kompaniji, zajednici, neprofitnoj ili drugoj organizaciji da donese bolje odluke o izboru papira i izmeri rezultate uticaja na životnu sredinu.