Zalaganje za zeleniju životnu sredinu

Europapier ima, kao vodeći prodavac u Centralnoj i Istočnoj Evropi, neosporivu odgovornost prema očuvanju životne sredine i nama je drago što možemo da se uspešno uhvatimo u koštac sa takvim izazovom. Tokom poslednjih nekoliko godina, kontinuirano smo radili na jačanju saradnje sa sertifikovanim fabrikama za proizvodnju papira, podržavajući i ohrabrujući održiv razvoj. S obzirom da smo kompanija koja se zalaže za zeleniju životnu sredinu, mi smo i vodeći prodavac kad govorimo o ekološkom papiru.

 U 2013. godini, Europapier je u ukupnom prometu zabeležila 31% sertifikovanog papira.

Izuzetan uspeh za prodavca na tržištima Centralne i Istočne Evrope. 

 EUROPAPIER podržava otvoreni dijalog

Europapier se zalaže za očuvanje životne sredine i bolje životno okruženje. To je osnova po kojoj mi biramo naše proizvode, a prema istim kriterijumima biramo takodje i partnere. Pozitivni efekti se već vide.

Da li želite da saznate više o tome? Ne oklevajte da stupite u kontakt sa našim rukovodiocem za zaštitu životne sredine ili bilo kojim od naših lokalnih stručnjaka i da postavite pitanja ili da date sugestije. Biće nam drago da pomognemo i rado ćemo saslušati predloge!

Molimo vas popunite captcha