Heinzel Grupa

Heinzel Grupa, koja posluje u okviru Heinzel Holding-a, svrstava se zajedno sa svojim zavisnim društvima Zellstoff Pöls AG, Laakirchen Papier AG i AS Estonian Cell  medju najveće proizvodjače celuloze i papira za časopise u Centralnoj i Istočnoj Evropi.


Komercijalni sektor Grupe obuhvata Wilfried Heinzel AG, globalno preduzeće koje se bavi prodajom celuloze i papira i Europapier AG, vodećeg prodavca u regionu Centralne i Istočne Evrope.
Bunzl i Biach je jedna od najvećih i najvažnijih kompanija za preradu i distribuciju otpadnog papira u Austriji kao i vodeći prodavac na veliko u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

 

Heinzel group diagram of companies

Več o mreži Skupini Heinzel: http://www.heinzel.com/en/contact/global-network