OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
Europapier je član Heinzel Grupe od januara 2010.

UOPŠTENO

 Korištćenje web stranica društva Heinzel Holding GmbH, 1223 Beč, Wagramer Strasse 28-30, i/ili njegovih podružnica i/ili njegovih povezanih društava, (sve te kompanije u daljnjem su tekstu "Heinzel", molimo pogledajte "Strukturu udela" za više informacija, a sve te web stranice u daljem tekstu se nazivaju "Heinzelove web stranice") isključivo je dopušteno u skladu s ovim uslovima i odredbama o zaštiti podataka. U svakom slučaju, ovi uslovi i odredbe o zaštiti podataka se mogu izmeniti, dopuniti ili menjati s vremena na vreme, kao što može biti slučaj, kao što su npr. za kupovinu proizvoda i/ili usluga. Pristupom odnosno korišćenjem sadržaja Heinzelovih web stranica prihvatili ste i saglasni ste sa sadržajem i primenama ovih opštih uslova poslovanja i odredaba o zaštiti podataka zajedno s povremenim izmenama i dopunama. Nadalje, dužni ste poštovati ​​važeće zakone i propise u vezi s korišćenjem bilo koje Heinzelove stranice. Ako ne prihvatite ili pristanete na bilo koje odredbe sadržane u ovim uslovima i odredbama o zaštiti podataka, korišćenje Heinzelove internet stranice izričito nije dopušteno.

Heinzel zadržava pravo izmeniti, modifiikovati, dopuniti, ažurirati ili ograničiti ove opšte uslove poslovanja i odredbe o zaštiti podataka i/ili bilo kakve informacije na Heinzelovim internet stranicama u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave; ova odredba primjenjuje se i na poboljšanja ili izmene i dopune vezano za proizvode, usluge ili kako je slično opisano na Heinzelovim stranicama.
Nema jamstva, odgovornosti ili slično.
Heinzel ne preuzima nikakve obveze, jamstvo ili garanciju ili sličnu odgovornost za tačnost, ispravnost, aktuelnost, ili potpunost bilo kojih informacija o Heinzelovoj web stranici; to se takođe odnosi za bilo koje i sve informacije koje pružaju treće osobe na svim Heinzelovim stranicama. Heinzel ne preuzima nikakvu obvezu ili odgovornost za ažuriranje Heinzelove web stranice kako bi se pružile ažurirane informacije (kao i one koje pružaju treće osobe), odnosno kako bi se osigurala tačnost, ispravnost ili potpunost objavljenih informacija (kao i onih koje pružaju treće osobe) i ne preuzima odgovornost za gore navedeno.


Svako korištenje Heinzelovih internet stranice je na vlastiti rizik. Materijal i informacija (koje takođe pružaju treće osobe) dati su bez garancije, jamstva i obveze ili sličnih odgovornosti. Stoga, Heinzel ne daje nikakve garancije, jamstva, niti preuzima obveze ili slične odgovornosti iz bilo kojeg razloga, bilo izričito ili implicitno, niti one koji nastaju zakonom ili na neki drugi način, uključujući standardnom tržišnom praksom, u odnosu na korištenje za određenu namjenu, odnosno ne krši imovinska prava ili prava komercijalnog ili industrijskog vlasništva i autorskih prava. Nadalje, Heinzel ne preuzima nikakve garancije, jamstva, obveze ili slične odgovornosti vezano uz neprekidni, pravovremeni, sigurni, tačni, precizni rad Heinzelovih stranicama.


Ovime prihvatate i saglasni ste da svako preuzimanje ili nabavku materijala ili informacija (koje takođe pružaju treće osobe i/ili linkovi s web stranica) činite na vlastiti rizik i da ste isključivo sami odgovorni za svu štetu, što uključuje ali na ograničava se na gubitak podataka ili štetu na vlastitim računarskim sistemima.

Heinzel ne preuzima odgovornost za bilo kakve izravne ili neizravne ili druge štete vis-a-vis vama ili bilo kojoj trećoj osobi koja proizlaze iz ili su u vezi s Heinzel stranicama, njihovim sadržajem ili njihovom upotrebom. Ovo izuzeće se takođe odnosi na sve druge web stranice ili druge izvore koji su povezani s ili iz Heinzelovih stranica ili koji se odnose na Heinzelove stranice. Nadalje, to isključenje se takođe primjenjuje i na bilo kakve odgovornosti koje proizlaze iz ili su u vezi s upotrebom  ili preuzimanjem ili pristupom bilo kojem materijalu i/ili informacijama na sličan način. Osim toga, odgovornost za gubitak, dobiti, prekid rada ili poslovanja, izgubljenu štednju ili gubitak programa ili podataka je isključen čak do te mere da Heinzel nije odgovoran pružiti obaveštenje o mogućnosti takvih šteta. Ovo isključuje bilo kakvu odgovornost kao što je niže opisano koja se odnosi na sve zahteve, uključujući ugovorne zahteve ili jamstva u vezi ili izvan ugovornim ili bilo koje drugim zahtevima.